Όπως έχει γραφτεί ήδη επανηλειμμένως, η διεθνής οικονομική κρίση που περνάμε είναι μία από τις χειρότερες στην παγκόσμια οικονομική ιστορία και μάλλον η χειρότερη από το 1929. Το ζητούμενο σήμερα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση τόσο από το κάθε κράτος ξεχωριστά όσο και από τις επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες ακόμη, προκειμένου οι απώλειες να είναι κατά το δυνατόν οι μικρότερες. Συνεχείστε εδω.