Ο Βρετανικός Παράγων, ο Κυπριακός Αγώνας και τα Σεπτεμβριανά του 1955. Γεωπολιτική ανάλυση μιας συγκεκαλυμμένης επιχειρήσεως, Καθηγητής Ιωάννης Μάζης, (PDF Format).