RIEAS | Research Institute for 
European and American Studies

Facebook Twitter YouTube

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Copyright:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

Η Ελλάδα τίθεται (με βάση το άρθρο 32 του Κανονισμού της Επιτροπής) σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης μέχρι το τέλος του έτους, διάστημα κατά το οποίο οι ελληνικές αρχές θα πρέπει υποβάλλουν έκθεση, σχετικά με την ενδεχόμενη πρόοδο που θα έχουν παρουσιάσει στον τομέα πάταξης της διαφθοράς.  Read more (Full Report)

Petros Makris-Kourkoulos
(RIEAS Research Associate and Energy Security Analyst)

Copyright: www.rieas.gr

It was quite obvious and more than expected. Burgas, the fourth-largest city in Bulgaria and an important industrial, transport and tourist center in the Black Sea, became the place of an outrageous terrorist incident when five Israeli tourists were killed by unidentified suicide bomber, whose roots are suspected to come from Hezbollah or Al Qaeda Islamist groups. It was the second attempt against Israeli targets the last month but the first was successfully deterred in Cypriot ground by the Cypriot Intelligence Service when a supposed member of Lebanese militant group Hezbollah was trying to strike on Israeli citizens. The incident gives a chance for further reflections on co-existence between Islam and the European Security Model. .......  Read more

 

Effi Lambropoulou
(Professor, Criminology, Department of Sociology,
Panteion University of Social & Political Sciences, Athens, Greece)

Copyright: www.rieas.gr

Greece’s debt crisis, shrinking economy, surging unemployment and the continuous waves of illegal immigrants have transformed Athens, once considered one of Europe’s safest capitals, into a city with a growing public sense of insecurity.  Today, a part of the city centre of Athens is actually being divided into 'sectors of influence' by several criminally-involved immigrant groups,  while two out of seven Athenian communities are largely controlled by organised crime. Previously bourgeois quarters have been gradually 'colonised' by 'legal'-illegal immigrant groups with the support of certain locals and in particular real estate 'gangs' and proprietors, bookkeepers, civil engineers and lawyers. For years now, with the inertia of Greek governments, national and local, concerning immigration, this deteriorating situation has occurred relatively quickly........    Read more

Το RIEAS παρουσιάζει ενα εξαιρετικό βιβλίο της Δικηγόρου/Συγγραφέας  Δρ. Φωτεινή Ριζάβα με θέμα: “ Οργανωμένο Εγκλημα: Θεωρητική Προσέγγιση, κατ’άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση”, Νομική Βιβλιοθήκη (2012).   Διαβάστε εδώ

 

Nikolas Stylianou
(RIEAS Research Associate, Security Analyst & PhD candidate in Security-Strategic Studies) 

Copyright:
www.rieas.gr

In the last years, cyberspace has been transformed into a distinct theatre of war operations, a sub-arena within the overall theatre of war which is characterized by its own norms, patterns and dynamics. Cyber-warfare is associated with the fifth dimension of defence with the rest four being the land, the sea, air and space. To the time, several states have developed cyber-security strategies and have incorporated cyberspace as an integral part of their national security strategies. Specifically, European states that have developed cyber-security strategies are Estonia, Finland, the Czech Republic, France, Slovakia, Germany, Lithuania, Luxemburg, the Netherlands and the United Kingdom. The United States, Canada, Japan, India, Australia and New Zealand set the puzzle in regards to the countries that have developed comprehensive cyber-security strategies. The afore-mentioned list explicitly indicates the global recognition in regards to the emergence of challenges that affect the security of cyberspace. More countries are expected to extend the list of countries possessing cyber-security strategies in the coming years. Cyber-space is aptly called the battlefield of the 21st century.

Daniel Little
(RIEAS Senior Advisor)

Copyright: www.rieas.gr


Given the economic malaise of the Eurozone, speculation over whether Greece will exit or not takes full stage over the more insidious impacts of such crises.  Looking around Europe, right-wing extremism is on the ascendancy against a backdrop of anger, resentment and finger pointing over who is at fault.  As a result, xenophobic if not outright neo-Nazi activity is now prevalent in countries victimized by the original version several decades earlier.  Since we have been there before, the issue now arises whether we recognize and give pause to the implications of future economic decisions on the people.  Unless it addresses the sentiment on the street, history teaches us that charismatic people waiting in the wings have a ready list of scapegoats to bear this brunt instead....... Read more  

Harris Ikonomopoulos

Copyright: Harris Ikonomopoulos on line

The majority of people in Greece today realize that the country's core problem is the absence of governing -- whether there is a government in place or not.

The recent first round of the French elections resulted in vote tallies very similar to those scored by Greek political parties in the May 6 election. The key difference though between France and Greece  is that the former had a government in place following its second round of elections, two weeks after the first, while Greece still lingers in a political vacuum as its political parties quarrel over who can form a government. Imagine the instability and the panic in France itself and across Europe if the French were to emulate the Greeks. But France possesses a firm political system that provides administrations of steady life cycles, while Greece has nothing of the kind.

Nikolas Stylianou
(RIEAS Research Associate & Security Analyst & Doctoral Candidate in Security Studies)

Copyright: www.rieas.gr

The National Guard, the Armed Forces of the Republic of Cyprus have diachronically constituted the cornerstone in regards to the long struggle for national and physical survival of Cypriot Hellenism. National Guard is the spearhead in the defence of the Republic and must function as a strong, reliable and effective deterrent force against any third country or any non-state actor(s) that attempt to undermine the interests of the Republic of Cyprus.  Over time, well-trained as well as strategically and operationally sufficient armed forces function as the strongest multiplier effect of the State and their most important role is to support the implementation of the strategic planning of governments as well as the implementation of the state’s external policies. This article will attempt to shed light on the serious defects in regards to the public display and communication policies of the Armed Forces and the Intelligence Service of the Republic of Cyprus and finally proceed with particular recommendations that will enable these Agencies to keep up with the developments and trends of the 21st century.

Dorothea Malousi
(RIEAS Intern Student)

Copyright: www.rieas.gr

PS. Miss Dorothea Malousi completed a three month internship in RIEAS. She is a senior student at the University of Panteio, Athens, Greece.


Setting the scene

The pressures to migrate from the peripheral to the core countries are augmenting both on the supply and demand sides. On the supply side rampant political and economic crises along with the lack of prospects for a better life force people to move. As a result and as far as Greece is concerned this surge of immigration especially during the course of the past decade has brought Greece before a difficult and demanding situation that is now imperative to be dealt with by all parties concerned....  Read more

 

Stefania Ducci
(RIEAS Senior Analyst & Deputy Director, Mediterranean Council for Intelligence Studies – MCIS)

Copyright:
www.rieas.gr

The Mediterranean Council for Intelligence Studies (MCIS) is proud to announce the release of the “MCIS Yearbook 2012”. The Yearbook is the result of an extended engagement of Mediterranean countries and international scholars in a joint effort to advance graduate and postgraduate education and research in the field of Intelligence and Security studies, and to develop regional academic networking. The Yearbook reflects diverse theoretical approaches towards intelligence and security studies. The first issue contains scientific contributions in the following two areas of study: A) for the section on “Intelligence in action” we have decided for this year to focus it on cyber security and cyber defence, with interventions by Prof. Joseph Fitsanakis & Dr. Micah-Sage Bolden, Dr. Andrew Liaropoulos, and Mr. Anthimos Alexandros Tsirigotis; B) for the part on “Intelligence studies in the Mediterranean region”, we have chosen an interesting analysis on the development of intelligence studies in France, by Dr. Eric Denécé.......  Read more

Partners

meforum14              riac       epin                            International Relations and Security Network- ISN              

      sda      ifimes      iafie-europe         Geostrategicpulse       ialeia    bringing-europe  gateway-house


 kosmospolis   diaspora     Globalytica     Intelnews      Zagrebforum     ERPIC